I nuvant’ann dal Paride

Caru “Pogia”, ma par mia vera che ta cumpisat nuvant’ann,
parché ti ta ga fee la barba, a tanti fiö e tusann.

Tu cugnusüü che mi seva un fiulott
e ti ta sevat già un “baldu” giuvinott.

Dal me por pà, ta sevat so amiis
e mi seva cuntent quant ta ma salüdavat in giir par Mendriis.

Dala nuoto e di sub, ta fasevat  l’istritör
e nümm bagai, inveci a rügavum pignun e giglör.

Ul mutuur, na pasiun che da sempru l’é in di to sentiment
e a quarantann sunaa, dal motocross, te fai anca la patent.

Grazie a sta pasiun di do rööt, in là in di ann, a sa semm ritruvaa
e püsée che un quai girett, insema emm faa.

Ti e ul soci Lurenz, a disuf che sii i me dü “aprendista”,
parché quand nemm in giir, mi ma toca faav da “apripista”.

A mi e ai soci dal “Motoclöpp” a l’è un unuur
pudé insema na a spass, in sela ai noss mutuur.

Caru Paride, ta seet na persona fina ed edücada
e incöö, pal to cumpleann, da augüri, a tan mandi na “spianada”.

Sti quatar parol d’amicizia e simpatia,
ta ia dedica cul cör, ul to amiis De Maria.

Dema, ul düü da marz dal domiladeschnööf